Poptávka

Aiseco s.r.o.

Kontaktní adresa:
Hájecká 14
61800 Brno - Černovice

Fakturační adresa:
Bednářova 26
61900 Brno- Horní Heršpice
ič: 277 29 109
Spisová značka: C 54935 vedená u Krajského soudu v Brně


tel.: 733 125 180
obchod@aiseco.cz I servis@aiseco.cz
AISECO > Produkty > Solární systémy > Solární systém

Solární systém

Solární systém
Solární vakuový panel VacuSol® je zařízení, které využívá fototermální přeměnu slunečního záření k ohřevu pracovní kapaliny. Solární panely jsou složeny ze skleněných trubic, uložených v samonosném nerezovém rámu. V těchto trubicích je měděný absorber opatřený vysoce selektivní absorpční vrstvou TiNOX, která přijímá sluneční záření. Ze skleněných trubic je odčerpán vzduch na elektronkové vakuum minimálně 10-3Pa. Získanou tepelnou energii je dále možno zužitkovat prostřednictvím výměníku tepla. Nedoporučuje se v solárních panelech přímo ohřívat užitkovou vodu a vodu pro bazény.
 
55 - 90 % úspora nákladů spojených s přípravou teplé užitkové vody
25 - 40 % úspora nákladů spojených s vytápěním
 
Solární vakuový panel VacuSol® lze použít k celoročnímu ohřevu užitkové vody, ohřevu bazénů, v zimních měsících pak pro přitápění v domácnostech, průmyslových a hospodářských budovách (hotely, skleníky, bazény a jinde, kde je zapotřebí tepelné energie).
 
Princip činnosti vakuových solárních panelů
Náš výrobek lze s úspěchem používat i tam, kde jiná obdobná zařízení vykazují nepoměrně nižší účinnost. Těchto výsledků je dosaženo použitím vakua jako dokonalé tepelné izolace, vysoce selektivní vrstvou na absorberech a principem tepelných trubic.
Solární vakuový panel VacuSol ® je moderní výrobek ryze českého původu, který navazuje na dlouholetý vývoj akademie věd.
Solární panel se skládá z deseti skleněných trubic, uložených v nosném rámu. V těchto trubicích je měděný absorber opatřený vysoce selektivní absorpční vrstvou, která přijímá sluneční záření. Tepelná energie je odváděna z absorbéru pomocí tzv. „tepelných trubic” naplněných vysoce prchavou látkou do expandéru, kde předává svoji tepelnou energii pracovní kapalině. Ze skleněných trubic je odčerpán vzduch na elektronkové vakuum.