Chlazení IBC

Realizace

9 - 12. 2019

Místo

Brno - IBC

Instalace

Výměna stávajícího zdroje chladu - výměna strojovny chlazení